FANDOM


Praktycznie wszystkie przedmioty w grze posiadają mistyczny współczynnik Q. Jest to jakość: ogólnie im coś ma wyższą jakość, tym jest lepsze. Przykładowo: broń zadaje większe obrażenia, jedzenie daje więcej FEPów, a curio więcej LP.

Zazwyczaj wpływ jakości na dany efekt przedmiotu jest zależny od mnożnika jakości liczonego:


Żeby było łatwiej:

  • Q10 - Normalne (Cone Cow daje 50 bazowego LP, Marchew daje 1 PER FEP)
  • Q40 - 2x lepsze (Cone Cow daje 100 bazowego LP, Marchew daje 2 PER FEP )
  • Q90 - 3x lepsze (Cone Cow daje 150 bazowego LP, Marchew daje 3 PER FEP )
  • Q160 - 4x lepsze (Cone Cow daje 200 bazowego LP, Marchew daje 4 PER FEP )
  • Q250 - 5x lepsze (Cone Cow daje 250 bazowego LP, Marchew daje 5 PER FEP )

Z racji nielinowej zależności, na wysokie mnożniki potrzebna jest niesamowicie wysoka jakość przedmiotu.

Wobec powyższego - lubimy wysoką jakość. Wypadałoby wiedzieć jak ją zwiększyć.

Surowce naturalne, takie jak woda, ziemia, glina, ryby, zioła, itp, mają odgórnie zdefiniowaną jakość. W różnych miejscach znajdują się jasno określone złoża tychże i po prostu się tego nie da zmienić. Woda w rzeczce niedaleko ma jakość 10? I będzie tyle miała do końca świata i jeszcze parę dni dłużej.

Większość przedmiotów, które możemy wykonać, ma możliwość zwiększenia jakości. Zazwyczaj, przy tworzeniu przedmiot może uzyskać nieco większą lub nieco mniejszą jakość niż początkowa. Przykładowo zboże Q10 po zebraniu może uzyskać (jeśli jest sadzona na ziemi o wyższej jakości) losową wartość jakości ze zbioru: {5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15}

Zazwyczaj na jakość przedmiotów redukuje lub podnosi jakość narzędzi, z których korzystamy.

Często jakość przedmiotu jest jakąś średnią ważoną półproduktów.


Ciągłe podnoszenie jakości uniemożliwia tzw. 'softcap', czyli nie możemy podnieść jakości przedmiotu wyżej, niż pozwalają nam na to nasze umiejętności.

Przykładowo jakość Cone Cow jest zatrzymywana przez umiejętność Survival. Onacza to, że nie będziemy w stanie podnieść jakości Cone Cow do wyższej wartości, niż nasza umiejętność Survival. Różne przedmioty mają różnie zdefiniowany softcap.

~~By Tyvrel, niżej zostawiam dotychczasowe


Jakość. Są to "cyferki" przy każdym przedmiocie (na oryginalnym H&H po najechaniu myszki na przedmiot: "quality xx" / na cliencie Enderze, cyferki przy przedmiocie).

Jakość podnosi "cechy" przedmiotu. W przedmiotach żelaznych, np. w uzbrojeniu, podnosi maksymalną odporność przedmiotu na ciosy (zbroja q10, 500HP / zbroja q16, 800HP). W przedmiotach "naukowych" (curio), jakość podnosi maksymalną, możliwą do uzyskania, liczbę punktów (curio q10 - 5000LP, curio q40 - 10000LP). Inne przedmioty mają te same właściwości, choć nie wszystkie. Jakość np. pochodni, czy papieru, nie daje nic.

Jakość nie jest zawarta tylko w przedmiotach, ale również w obiektach. Dla przykładu dom zbudowany z lepszej jakości materiałów (np. desek) ma większą wytrzymałość.

Jakość przydatna jest również podczas przetapiania metali. Jakość np. sztabki żelaza (Iron) zależy od:

  • Jakości pieca (Ore smelter)
  • Jakości węgla (Charcoal)
  • Jakości rudy (Ore)

~~By Anonim