FANDOM


Metal Meat Grinder
Metalowa maszynka do mięsa może robić wszystkie kiełbasy:
Kiełbasy Składniki Str Agi Int Con Per Cha Dex Psy Hurt Głód
Bear Salami Bear x2 4 3

60

Bierwurst Pork x2, Weißbier x4, Dried Pepper Drupes x2 10 10 50
Big Bear Banger Bear x2, Boar x2 8

100

Chicken Chorizo Chicken, Mutton 5 3 45
Delicious Deer Dog Deer x3 10 2 2 2 80
Running Rabbit Sausage Fox x2, Rabbit 4 1 40
Fox Wurst Fox x2 2 1 40
Wonderful Wilderness Wurst

Bear x1, Boar x2, Deer x2, Fox x1, Rabbit x2

12 5 200Ponat to Maszynka metalowa moze robić kiełbasy, które robi maszynka z Gliny:

Kiełbasy Składniki Str Agi Con Per Głód
Boar Baloney Boar x3 2 2 2 45
Boar Boudin Beef, Boar 3 3 60
Cow Chorizo Beef x2 5 60
Fox Fuet Boar x2, Fox 2 2 60
Lamb Sausages Boar, Mutton 7 55
Piglet Wursts Boar 3 30
Tame Game Liverwurst Beef, Rabbit 3 4 60

Nazwy:Edytuj

Str- Strange

Agi- Agility

Int- Intelect

Con- Constitution

Per- Perception

Cha- Charisma

Dex- Dexterity

Psy- Psyche

Hurt- obrażenia które dostaniemy po zjedzeniu np. surowego mięsa.